Božena Slancíková - Timrava Tapákovci

bozenaslancikovatimrava_tapakovci_006.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_007.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_008.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_009.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_010.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_011.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_012.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_013.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_014.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_015.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_016.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_017.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_018.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_019.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_020.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_021.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_022.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_023.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_024.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_025.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_001.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_002.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_003.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_004.jpg
bozenaslancikovatimrava_tapakovci_005.jpg

Ivan Bukovcan - Kým kohút nezaspieva

ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_001.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_002.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_003.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_004.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_005.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_006.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_007.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_008.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_009.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_010.jpg
ivanbukovcan_kymkohutnezaspievai_011.jpg

Naši diváci, robíme to pre Vás

nasidivaci_001.jpg
nasidivaci_002.jpg
nasidivaci_003.jpg
nasidivaci_004.jpg

Skúšobný proces Kým kohút nezaspieva

skusobnyproces_kymkohutnezaspieva_01.jpg
skusobnyproces_kymkohutnezaspieva_02.jpg
skusobnyproces_kymkohutnezaspieva_03.jpg
skusobnyproces_kymkohutnezaspieva_04.jpg
skusobnyproces_kymkohutnezaspieva_05.jpg

Skúšobný proces Tapákovcov

skusobnyproces_tapakovci_001.jpg
skusobnyproces_tapakovci_002.jpg
skusobnyproces_tapakovci_003.jpg
skusobnyproces_tapakovci_004.jpg
skusobnyproces_tapakovci_005.jpg
skusobnyproces_tapakovci_006.jpg
skusobnyproces_tapakovci_007.jpg
skusobnyproces_tapakovci_008.jpg
skusobnyproces_tapakovci_009.jpg
skusobnyproces_tapakovci_010.jpg
skusobnyproces_tapakovci_011.jpg
skusobnyproces_tapakovci_012.jpg

Slovenské filmové divadlo úcinkuje na celom území Slovenska

sfd_vsade_na_slovensku_01.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_02.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_03.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_04.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_05.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_06.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_07.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_08.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_09.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_10.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_11.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_12.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_13.jpg
sfd_vsade_na_slovensku_14.jpg

Zákulisie, miesto kam divák nevidí

sfd_zakulisie_01.jpg
sfd_zakulisie_02.jpg
sfd_zakulisie_03.jpg
sfd_zakulisie_04.jpg
sfd_zakulisie_05.jpg
sfd_zakulisie_06.jpg
sfd_zakulisie_07.jpg
sfd_zakulisie_08.jpg
sfd_zakulisie_09.jpg